Biecht (Sacrament van de verzoening)

In de biecht of het sacrament van de verzoening vragen we aan God om ontferming.  Ontferming heeft te maken met vragen om vergeving voor wat beter kon.  Maar ontferming is nog veel meer.  Het is onze menselijke kwetsbaarheid en zorgen toevertrouwen aan de zorgzame liefde van God. 

Als kerk geloven we immers dat God zich over mensen ontfermt zoals een moeder of vader zich ontfermt over een kind. 

Het sacrament van de verzoening kan plaatsvinden tijdens een gesprek met een priester (als bemiddelaar namens God) of tijdens een verzoeningsviering in een kerk.  In de verschillende parochies zijn er in de 40-dagentijd (voorbereidingstijd voor Pasen) verzoeningsvieringen. 

web page hit counters codes Free