Bret-Gelieren O.L.V van Fatima

Parochie Onze-Lieve-Vrouw van Fatima, Bret-Gelieren
Parochienummer 1300
Parochiefederatie Genk Zuid
Adres parochiekerk Zagerijstraat z/n, 3600 Genk
   
Pastoor Luc Herbots
Adres pastoor Molenstraat 2C, 3600 Genk
Telefoon pastoor 089 35 22 05
e-mail pastoor luc.herbots@telenet.be
   
Diaken  
Adres diaken  
telefoon diaken  
e-mail diaken  
   
Voorzitter Parochieraad Lizette Budè
Adres voorzitter Parochieraad Kielstraat 11, 3600 Genk
telefoon voorzitter parochieraad 089 24 01 90
e-mail voorzitter parochieraad
budelizette7@hotmail.com
   
Parochiesecretariaat  
Adres parochiesecretariaat Molenstraat 2C, 3600 Genk
telefoon parochiesecretariaat 089 35 22 05
e-mail parochiesecretariaat luc.herbots@telenet.be
openingsuren parochiesecretariaat di 09.00 - 12.00 u en do 10.00 - 12.00 u
   
dringend contact (melden overlijden, bijstand van priester,…) 0475 20 21 96
   
uren eucharistieviering  
weekend zondag : 9.30 uur
week  
bijzondere kerkelijke feestdagen 9.30 uur 
   
Abonnement Kerk en Leven via parochiesecretariaat Genk Centrum, tel. 089 35 22 05 e-mail: par3223parochies.kerknet@gmail.com
   
Doopsel (kinderen)  
Wanneer elke eerste zondag van de maand
Contact deken Luc Herbots, Molenstr 2C, 3600 Genk, tel.: 089 35 22 05
Voorbereiding voorafgaand doopgesprek met de ouders
   
1ste communie  
Wanneer 16 februari, 15 maart, 19 april, 10 mei of 21 juni 2020
Contact Lizette Budé, Kielstraat 11, 3600 Genk, tel. : 089 24 01 90
Voorbereiding twee ouderavonden per communiegroep en gezinsvieringen
   
Vormsel dit wordt gezamenlijk georganiseerd in de federatie Genk - Zuid
Wanneer
Zondag 17 mei 2020, 11,00 uur, Sint-Martinuskerk Genk Centrum
Contact Kristine Cuppens, Bretheistraat 137, tel. : 0486 40 63 74
Voorbereiding 8 catechesesamenkomsten op zaterdagvoormiddag, ouderavond
   
Huwelijk  
Wanneer op aanvraag
Contact deken Luc Herbots, Molenstr 2C, 3600 Genk, tel.: 089 35 32 18
Voorbereiding dekenale huwelijksvoorbereiding
   
Ziekenzalving  
Contact

deken Luc Herbots, Molenstr 2C, 3600 Genk, tel.: 089 35 22 05

of nummer parochiefederatie  0475 20 21 96

web page hit counters codes Free