Doopsel

Bij een kinderdoop drukken de ouders hun dankbaarheid uit voor en vragen ze Gods bescherming over hun kindje.  De ouders engageren zich hierbij om hun kind op te voeden volgens de christelijke waarden, naar het voorbeeld van het leven van Jezus.  Hierbij worden een peter en meter aangeduid als getuigen en steun voor de ouders.  Daarom moeten peter en meter ook gedoopt zijn en het vormsel ontvangen hebben.     

Door het doopsel wordt het kind opgenomen in de gemeenschap van de katholieke kerk (inschrijving in een doopregister).  Daarom is een doopviering ook een open viering (gemeenschapsviering).    

In elke parochie zijn er vaste tijdstippen waarop een doopsel kan plaatsvinden (in de kerk).  Het doopsel wordt toegediend door een priester of diaken.  Om de doopviering voor te bereiden zijn er voorafgaande gesprekken tussen de ouders en de doopselverantwoordelijke van de parochie. 

Als een kind een ernstige, levensbedreigende ziekte heeft, kan het doopsel altijd en door iedere christen toegediend worden (nooddoop).  

Het doopsel kan ook op volwassen leeftijd toegediend worden.  Hiervoor bestaat een aparte voorbereiding met de doopleerling. 

web page hit counters codes Free