Huwelijk

In een christelijk huwelijk bezegelen man en vrouw het verlangen om elkaar trouw te zijn voor het verdere leven vanuit het besef dat een mens zo waardevol is, dat een gegeven ‘ja-woord’ onverbreekbaar is (in armoede en rijkdom, in ziekte en gezondheid, tot aan de dood). 

Bij een huwelijk wordt aan het koppel 3 vragen gesteld die essentieel zijn vanuit de eigenheid van het christelijke huwelijk :

  • Huwelijk uit vrije wil en met instemming van het hart.
  • Verlangen om trouw te zijn voor het leven.
  • Openstaan voor vruchtbaarheid (kinderwens).

Het koppel vraagt hierbij aan God de kracht om dit bijzondere engagement elke dag een beetje meer waar te maken en aan de verzamelde gemeenschap (familie, vrienden en iedereen die wil aanwezig zijn) om hiervoor te bidden.  2 getuigen bevestigen deze verbintenis (inschrijving huwelijksregister). 

Een huwelijksviering is een open viering (gemeenschapsviering) die kan doorgaan in een kerkgebouw op een weekdag of zaterdag (niet op zondag).  De voorganger is een priester of diaken. 

Ter voorbereiding van een christelijk huwelijk worden er elk jaar 2 initiatieven van huwelijksvoorbereiding (verloofdenontmoetingen) georganiseerd.  Het deelnemen aan een dergelijke voorbereiding wordt ten zeerste aanbevolen en kan door een voorganger ook gevraagd worden. 

Omwille van de eigenheid van het christelijke huwelijk (3 vragen) worden andere samenlevingsvormen door de Katholieke kerk niet erkend als een christelijk huwelijk.  Toch kunnen koppels die voor een andere, waardevolle, samenlevingsvorm gekozen hebben een zegening vragen aan de kerk over hun samenleven (nieuw samengestelde koppels, holibikoppels).

web page hit counters codes Free