Vormsel

Het vormsel is een bekroning van de christelijke opvoeding van een kind.  Het vormsel wordt meestal toegediend op de overgang tussen kind en jongere (12 of 13 jaar).  Aan de vormeling wordt gevraagd om het engagement, dat de ouders bij het doopsel uitspraken, zelf uit te spreken en te leven als Jezus. 

Het vormsel verwijst naar het pinksterfeest toen de volgelingen van Jezus de wereld rondtrokken om te getuigen van Jezus boodschap en het op te nemen voor kwetsbare medemensen.  Bij het vormsel drukken we als kerk ons verlangen uit dat zij eveneens volgeling van Jezus zullen zijn.  Daarom vinden vormselviering in de regel plaats tussen Pasen en Pinksteren.    

De voorbereiding van het vormsel gebeurt in regelmatige samenkomsten met de jongeren zelf (in groepjes).  Voor de ouders is er een ouderavond voorzien met praktische afspraken ter voorbereiding van de vormselviering.     

Het vormsel kan men ook nog ontvangen op volwassen leeftijd.  Hiervoor bestaat er een aparte voorbereiding en viering. 

web page hit counters codes Free